CHUYÊN MỤC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬTQuyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021

Thứ 3, 11/6/2019


Tổng số: 36 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang