,

Cải cách hành chính

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Tuyên Quang năm 2023 được cải thiện và nâng cao

Sáng ngày 17/4/2024, Bộ Nội vụ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính (Sipas) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Bàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ dự hội nghị.

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị công bố

Đồng chí Bàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tham dự Hội nghị

Theo kết quả công bố, Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đạt 88,46%, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,12%, tăng 16 bậc so với năm 2022), trong đó có 03 chỉ số thành phần xếp ở thứ hạng cao so với các tỉnh, thành phố (Cải cách chế độ công vụ xếp thứ 03/63 tỉnh, thành phố; Cải cách thể chế xếp thứ 04/63 tỉnh, thành phố; cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 07/63 tỉnh, thành phố). Bên cạnh đó, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh (Sipas) năm 2023 đạt 82,83% (tăng 1,11% so với năm 2022).

Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang ngày càng được cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, góp phần đạt được những kết quả tích cực, quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phòng CCHC-VTLT, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục