,

Tổ chức, biên chế và TCPCP

Quy định mới nhất về tinh giản biên chế

Ngày 03/6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính…