,

Tổ chức, biên chế và TCPCP

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Ưu tiên toàn diện đổi mới tổ chức bộ máy, biên chế

Năm 2023, với phương châm hành động 'Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả', toàn ngành nội vụ đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt thực hiện tốt '3 đột phá, 4 trọng tâm', để hiểu hơn về công việc mà ngành nội vụ thực hiện, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về những điều đã làm được và những trăn trở, dự định trong năm mới.

Quy định mới nhất về tinh giản biên chế

Ngày 03/6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, ...