,

Văn thư - Lưu trữ

Giới thiệu quyết định thành lập Ty Thông tin tỉnh Tuyên Quang

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang (22/3/1966 - 22/3/2023), Trung tâm Lưu trữ lịch sử trân trọng giới thiệu Quyết định thành lập Ty Thông tin (Tiền thân của Sở Thông tin và Truyền thông hiện nay).