,

Văn thư - Lưu trữ

Thực hiện thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là một trong những giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ với những lợi ích tiết kiệm thời gian cho người dân, tăng tính công khai, minh bạch, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới nền hành chính hiện đại. Chỉ với những thao tác đơn giản, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính qua môi trường mạng tại bất cứ đâu có kết nối internet, đảm bảo an toàn, chính xác trong các giao dịch.