,

Ngành nội vụ

Những kết quả nổi bật của ngành Nội vụ năm 2022

Năm 2022, toàn ngành Nội vụ đã không ngừng đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao và tạo chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước. Những kết quả nổi bật được Bộ Nội vụ báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ vào chiều ngày 29/12.