,

Tôn giáo

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức dự lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Thánh kinh Thần học của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)

Ngày 30/11/2023, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức đến dự, chúc mừng lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Thánh kinh Thần học, lễ tốt nghiệp và bế giảng năm học 2023 của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tại Thành phố Hồ Chí Minh.