,

Công tác Văn phòng

Kết quả thi đợt 1, vòng Sơ khảo Cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ''

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” vừa công bố kết quả tổ chức Cuộc thi đợt 1, vòng Sơ khảo, như sau:

Theo Kế hoạch số 176/KH-UBND và Thể lệ Cuộc thi, đợt 1 vòng Sơ khảo của Cuộc thi được tổ chức trong vòng 10 ngày (từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 10/9/2023) trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang. Mỗi bài thi, người dự thi trả lời 01 mã Đề thi gồm 30 câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi Cuộc thi, mỗi người được thi không quá 05 lượt (bài thi).

Qua tổng hợp trên phần mềm của Cuộc thi, tính đến 23 giờ 59 phút ngày 10/9/2023, Cuộc thi vòng sơ khảo đợt 1 đã thu hút 2.633 người tham gia dự thi với 3.970 lượt thi, cụ thể:

Đối tượng tham gia cuộc thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; học sinh, sinh viên; lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo Thể lệ cuộc thi, mỗi bài thi (đề thi) gồm có 30 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng đạt 01 điểm, tổng điểm tối đa là 30 điểm, kết quả cụ thể: Kết thúc đợt 1, vòng Sơ khảo đã có 179 bài thi đạt điểm tối đa 30 điểm, chiếm tỷ lệ 4,51%; 113 bài thi đạt 29 điểm, chiếm tỷ lệ 2,85%; 78 bài thi đạt 28 điểm, chiếm tỷ lệ 1,96%.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi công nhận 12 cá nhân đạt giải theo Thể lệ Cuộc thi. Người đạt giải Cuộc thi thuộc nhiều đối tượng và ở các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi vòng sơ khảo đợt 2 diễn ra từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023.

Xem danh sách thí sinh đạt điểm tối đa vòng sơ khảo 1 tại đây

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Tin cùng chuyên mục