,

Tôn giáo

Tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2024; Kế hoạch số 31/KH-SNV ngày 12/3/2024 của Sở Nội vụ về việc tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024.

Đồng chí Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh và tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã được phân công theo dõi, phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại các hội nghị, các báo cáo viên đã tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo như: Luật tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ; về tình hình tôn giáo Việt Nam, khái quát về các tôn giáo trên địa bàn tỉnh (Phật giáo, Công giáo, Tin lành); Tín ngưỡng, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng; Quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác tuyên truyền, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; hiện tượng tôn giáo mới ‘tà đạo, đạo lạ”, “tổ chức bất hợp pháp”.

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua hội nghị tập huấn giúp các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo nâng cao nhận thức về pháp luật và thực hiện các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; cán bộ, công chức cấp xã sẽ vận dụng kiến thức tiếp thu được vào thực tiễn tại địa phương, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trong toàn tỉnh./.

Hà Hiền - Phòng Tôn giáo

Tin cùng chuyên mục