Hướng dẫn xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá

Tài liệu nhằm cung cấp cho các cơ quan, tổ chức nội dung cơ bản về tác hại của việc hút thuốc lá và hướng dẫn các bước để xây dựng môi trường làm...