,

Tuyển dụng

1. Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2024  
2. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2 cho thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2024  
3. Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1, Kỳ tuyển dụng công chức năm 2024  
4. Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2024  
5. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1 cho thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2024
6. Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và triệu tập dự thi phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyển công chức năm 2024 thuộc đối tượng xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ  
7. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự thi phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ xét tuyển công chức năm 2024  
8. Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển, thi tuyển công chức năm 2024
9. Thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2023  
10. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2023  
11. Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
12. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2023
13. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 Sở Nội vụ  
14. Danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn xét tuyển vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
15. Thông báo điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023