,

Tuyển dụng

1. Thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2021
2. Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
3. Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2019
4. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng đầu năm 2020
5. Nội dung ôn tập: Sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế
6. Danh mục tại liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 tỉnh Tuyên Quang
7. Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2019
8. Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức của Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
9. Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê
10. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Nội vụ
11. Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
12. Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021
13. Thông báo kết quả trúng tuyển công chức năm 2020 của Sở Nội vụ
14. Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức điều chỉnh, bổ sung Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021
15. Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức về chỉ tiêu nâng ngạch, thăng hạng; triệu tập thí sinh dự thi và danh mục tài liệu ôn tập