,

Thông tin

1. Thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2021
2. Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
3. Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2019
4. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng đầu năm 2020
5. Nội dung ôn tập: Sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế
6. Danh mục tại liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 tỉnh Tuyên Quang
7. Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2019
8. Công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức
9. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)
10. Văn bản số 211/SNV-VP ngày 27/3/2020 của Sở Nội vụ v/v thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
11. Quyết định của Bộ Nội vụ công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
12. Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kt-xh tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 bổ sung quy hoạch đến năm 2025
13. Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức của Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
15. Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê