,

Thông tin

1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    
2. Thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2023  
3. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2023  
4. Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
5. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2023
6. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 Sở Nội vụ  
7. Danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn xét tuyển vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
8. Thông báo điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023    
9. Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
10. Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023
11. Thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2021
12. Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
13. Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2019
14. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng đầu năm 2020
15. Nội dung ôn tập: Sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế