,

Chuyên đề

Hội nghị trực tuyến về giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực

Chiều 30-8, tại Hà Nội, Uỷ ban quốc gia về Chuyển đổi số tổ chức Hội nghị trực tuyến phiên họp chuyên đề lần thứ 2 với chủ đề “Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Chuyển đổi số chủ trì phiên họp.