,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

Kết luận của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 3243/TB-TTKQH ngày 28/12/2023 thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Trân trọng giới thiệu Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Theo: quochoi.vn

Tin cùng chuyên mục