,

Tôn giáo

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ trong vùng đồng bào dân tộc Mông

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 15/01/2024 của Sở Nội vụ về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024. Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại điểm nhóm Tin lành Nà Lòa, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình; điểm nhóm Tin lành Nà Thoi, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa; điểm nhóm Tin lành Gốc Chanh, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên; điểm nhóm Tin lành Bản Ruộng, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn cho trên 380 chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Tin lành tại các điểm nhóm Tin lành thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Phúc Âm toàn vẹn Việt Nam.

Tại các hội nghị, báo cáo viên của Sở Nội vụ, Công an tỉnh đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo: Các Nghị quyết của Đảng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP); công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền của các hiện tượng tôn giáo mới “Tà đạo, đạo lạ” trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác chụp ảnh cùng chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Tin lành tại điểm nhóm Tin lành Gốc Chanh, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên

Hình ảnh tại buổi tuyên truyền tại điểm nhóm điểm nhóm Tin lành Bản Ruộng, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn

Thông qua buổi tuyên truyền chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền của các hiện tượng tôn giáo mới “Tà đạo, đạo lạ” giúp các chức sắc, chức việc và tín đồ của đạo Tin lành biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nâng cao nhận thức về pháp luật và thực hiện các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; nhận diện và phòng tránh các hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới “Tà đạo, đạo là”, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương./.

Hà Hiền - Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục