,

Chuyển đổi số

Hội nghị trực tuyến về giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực

Chiều 30-8, tại Hà Nội, Uỷ ban quốc gia về Chuyển đổi số tổ chức Hội nghị trực tuyến phiên họp chuyên đề lần thứ 2 với chủ đề “Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Chuyển đổi số chủ trì phiên họp.

Tuyên Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Để từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh khá trong khu vực, một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh xác định là đẩy mạnh chuyển đổi số và ...