,

Công tác Văn phòng

Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ

Ngày 14/12/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1006/QĐ-BNV công bố danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2023 (toàn văn Quyết định số 1006/QĐ-BNV).

Tin cùng chuyên mục