Số - ký hiệu: 330/BC-SNV Ngày ban hành: 16/09/2019
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: Văn phòng
Trích yếu: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (quý III/2019)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: