Số - ký hiệu: 68/NQ-CP Ngày ban hành: 12/05/2020
Thể loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Trích yếu: Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 176/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 17/10/2021
2 1521/QĐ-UBND Quyết định Về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 06/10/2021
3 1060/QĐ-UBND Quyết định Về công bố Danh mục 134 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 02/08/2021
4 76/NQ-CP Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 15/07/2021
5 26/KH-SNV Kế hoạch Về triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử 04/05/2021
6 310/SNV-CCHCVTLT Công văn Về việc hướng dẫn chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2020 15/04/2021
7 140/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” 14/04/2021
8 11/KH-SNV Kế hoạch Về tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2021 22/02/2021
9 08/KH-SNV Kế hoạch Về thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021 18/02/2021
10 15/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021 26/01/2021
11 05/KH-SNV Kế hoạch Về số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ 25/01/2021
12 03/KH-SNV Kế hoạch Về cải cách hành chính năm 2021 18/01/2021
13 136/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021 28/12/2020
14 328/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh quý III năm 2019 14/09/2019
15 329/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý III năm 2019 14/09/2019
16 324/BC-SNV Báo cáo Danh sách đối tượng điều trra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 13/09/2019
17 319/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019 tỉnh Tuyên Quang 13/09/2019
18 324/BC-SNV Báo cáo Danh sách đối tượng điều trra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 13/09/2019
19 278/BC-SNV Báo cáo Kết qủa các hoạt động đã hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2016-2018 01/08/2019
20 30/CT-TTg Chỉ thị Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương 30/10/2018