Số - ký hiệu: 68/NQ-CP Ngày ban hành: 12/05/2020
Thể loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Trích yếu: Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 328/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh quý III năm 2019 14/09/2019
2 329/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý III năm 2019 14/09/2019
3 324/BC-SNV Báo cáo Danh sách đối tượng điều trra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 13/09/2019
4 319/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019 tỉnh Tuyên Quang 13/09/2019
5 324/BC-SNV Báo cáo Danh sách đối tượng điều trra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 13/09/2019
6 278/BC-SNV Báo cáo Kết qủa các hoạt động đã hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2016-2018 01/08/2019
7 30/CT-TTg Chỉ thị Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương 30/10/2018
8 3346/UBND-NC Công văn Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2018 29/10/2018
9 09/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018 29/01/2018
10 214/QĐ-UBND Quyết định Ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 28/06/2017
11 4361/QĐ-BNV Quyết định Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” 28/12/2016