Số - ký hiệu: 50/2019/QH14 Ngày ban hành: 25/11/2019
Thể loại văn bản: Luật Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: