Số - ký hiệu: 259/SNV-VTLT Ngày ban hành: 16/04/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: Văn thư Lưu trữ
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác văn thư
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 17/2020/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang 24/09/2020
2 02/2020/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 14/07/2020
3 01/2020/TT-BNV Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 16/04/2020
4 30/2020/NĐ-CP Nghị định Về công tác văn thư 05/03/2020
5 10/2019/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư 02/08/2019
6 01/2019/TT-BNV Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức 24/01/2019
7 35/CT-TTg Chỉ thị Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử 07/09/2017
8 20/HD-SNV Hướng dẫn Về việc lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 14/03/2017