Triển khai các nghị định của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2020 - 16:41


Ngày 02/11/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai các nghị định của Chính phủ về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Dự hội nghị có 190 người là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, công chức, viên chức tham mưu công tác tổ chức của các cơ quan, đơn vị.

 

Quang cảnh hội nghị


Các học viên được giới thiệu các nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/20214 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

 Thông qua việc nắm bắt những điểm mới cơ bản của các nghị định, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh rà soát, xây dựng và đề xuất phương án tổ chức, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng theo quy định của các nghị định mới ban hành.

Tin, ảnh: Thủy Châu - Báo Tuyên Quang


Tổng số: 38 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /