Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản 2152/BNV-CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ Nội vụ

Thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020 - 16:05
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  

Xem tin theo ngày:   / /