Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định só 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2019 - 16:22
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 65 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  

Xem tin theo ngày:   / /