Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp

Thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 - 16:00


Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 65 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  

Xem tin theo ngày:   / /