Tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc Mông

Thứ Ba, ngày 22 tháng 1 năm 2019 - 16:04


Thực hiện Chương trình phối hợp số 14-KH/TĐTN-SNV ngày 26/12/2017 giữa Tỉnh đoàn Thanh niên và Sở Nội vụ về “Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017 - 2022”.

Trong 02 ngày 12/01 và 16/01/2019 tại Nhà văn hóa thôn Tân An, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, trường THCS Hùng Lợi, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho trên 600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân là đồng bào dân tộc Mông.

 

Toàn cảnh Hội nghị tại Nhà văn hóa thôn Tân An,
xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương

 

Thông qua những nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, giúp các cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh, chính trị tại các xã có đồng bào dân tộc Mông sinh sống./.

 

Phòng Tôn giáo
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.682 views

Xem tin theo ngày:   / /