Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ

Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021 - 13:54


Ngày 19/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

 

          Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. Điểm cầu các các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

 

 Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị

 

          Hội nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế của công tác cải cách hành chính trong thời gian qua; chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện công tác cải cách hành chính để nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030. Đồng thời triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

          Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong thời gian tới phải tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt là đối với người đứng đầu, phải nhận thức rõ vai trò của cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

 

Phòng CCHC-VTLT