Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021 - 16:29Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, đến tháng 8/2021, Sở Nội vụ đã tham mưu, thực hiện hoàn thành các nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể:

- Về bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương; lãnh đạo, quản lý cấp Huyện năm 2021: Sở Nội vụ đã thẩm định danh sách các cơ quan, đơn vị đăng ký học viên học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương; lãnh đạo, quản lý cấp Huyện năm 2021 học tại Học viện Hành chính Quốc gia, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký danh sách và cử 43 cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng (trong đó: Lớp cấp Sở và tương đương 34 người; Lớp cấp huyện 09 người).

- Về bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng: Sở Nội vụ ban hành kế hoạch mở 04 lớp, cho 484 công chức, viên chức; tính đến 15/8/2021 đã phối hợp với Trường Chính trị hoàn thành việc mở 04 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp theo đúng kế hoạch đề ra.

- Ngoài ra, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kế hoạch bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông, tiếng dân tộc Dao; bồi dưỡng ngạch chuyên viên chức, ngạch chuyên viên; bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trung học phổ thông hạng I, hạng II theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm định hồ sơ các cơ quan, đơn vị đề nghị cử công chức, viên chức đi học Lớp chuyên viên, Thanh tra viên chính theo đúng quy định. 

 

Phòng Công chức, viên chức


Tổng số: 39 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /