Tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với công chức Tư pháp - hộ tịch và tiêu chuẩn chứng chỉ tin học đối với các chức danh công chức cấp xã

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 8 năm 2021 - 14:24


Ngày 25/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3089/BNV-CQĐP về việc tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã.

 

Văn bản quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với chức danh Tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch năm 2014 “Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch”; đồng thời, bỏ quy định về chứng chỉ tin học đối với công chức cấp xã.

Cũng theo Công văn 3089/BNV-CQĐP, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp.

 

 

Phòng XDCQ và CTTN

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.083 views


Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Xem tin theo ngày:   / /