,

Tôn giáo

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo - Bài cuối: Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tôn giáo

Việc ban hành một nghị định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhằm khuyến cáo, cảnh báo để mọi tổ chức, cá nhân khi thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo biết tôn trọng pháp luật, biết giới hạn để không vi phạm.