,

Tôn giáo

Đặc sắc Lễ hội rước Mẫu ở Tuyên Quang

Ngày 3/3, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội rước Mẫu đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La. Sau 3 năm gián đoạn ...