,

Tôn giáo

Nhận diện hoạt động của các ''tà đạo'', ''đạo lạ'' hiện nay

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, trong đó việc tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân là quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; Nhà nước luôn tạo quan tâm, tạo điều kiện để các dân tộc, tôn giáo hoạt động bình thường trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số cá nhân đã tự thành lập một số loại hình “tà đạo”, “đạo lạ” như: “Hội Thánh của đức Chúa trời Mẹ”, “Long Hoa Di Lặc”, “Hoàng Thiên Long”, “Tia chớp Phương đông”, “Trừ quỷ Bảo Lộc”... Các loại hình này lợi dụng màu sắc tôn giáo để hợp pháp hoá hoạt động, tạo dựng hình ảnh từ các yếu tố được nhiều người biết đến và quan tâm, bước đầu đã có sự tôn kính nhất định như: Đối tượng thờ phụng là các hình tượng trong truyền thuyết dân gian, các vị vua có công với đất nước, anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng... Bản chất của chúng đều mang tính mê tín dị đoan, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị và tình hình an ninh trật tự.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 8 loại hình “tà đạo”, “đạo lạ” hoạt động. Dù chưa phát hiện có hoạt động phức tạp, chống Đảng, Nhà nước; chưa hình thành các tổ chức chính trị đối lập tại địa phương, song đa số các “tà đạo”, “đạo lạ” trên hoạt động mang tính mê tín dị đoan, thực hành những “nghi lễ” trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, trái với chuẩn mực đạo đức xã hội và truyền thống văn hóa, chữa bệnh bằng tâm linh, phản khoa học...

Nhiều loại hình “tà đạo”, “đạo lạ” đã triệt để sử dụng các phương tiện hiện đại để tuyên truyền, hướng dẫn sinh hoạt “tà đạo” như lập các trang web, in sao nhân bản băng, đĩa hình, chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Blog... kết hợp với truyền miệng, phát tài liệu tại các nơi tập trung đông người, khu dân cư hoặc thông qua đường bưu điện gửi đến các cấp chính quyền nên khó kiểm soát, ngăn chặn.

Để góp phần đảm bảo an ninh tôn giáo, ổn định chính trị trên địa bàn, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị:

Mọi người dân cần nâng cao cảnh giác trước những luận điệu tuyên truyền, lôi kéo của các loại hình “tà đạo”, “đạo lạ”; tích cực tham gia cùng các cấp chính quyền trong đấu tranh, ngăn chặn, không để các loại hình “tà đạo”, “đạo lạ” xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Quần chúng Nhân dân cần quyết tâm, đồng lòng cùng các cấp chính quyền và lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các “tà đạo” đã xâm nhập vào đã xâm nhập vào địa bàn nói riêng.

Lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác truyền, nâng cao cảnh giác cho tín đồ và người dân; vận động số người dân bị ảnh hưởng hiểu rõ bản chất, cam kết từ bỏ không tham gia các loại hình “tà đạo”, “đạo lạ”, trở lại sinh hoạt theo các tín ngưỡng, tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

Các chức sắc trong các tôn giáo như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành… cần tích cực lên án, phê phán tính chất nguy hiểm, tác động tiêu cực của “tà đạo”, “đạo lạ” đến đời sống kinh tế, văn hoá, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

congantuyenquang.vn

Tin cùng chuyên mục