,

Thi đua khen thưởng

Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho các cá nhân thuộc tỉnh Tuyên Quang

Năm 2020, tỉnh Tuyên Quang vinh dự có 11 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" cho các bác sỹ.
Ảnh: Ma Hưng/baotuyenquang.com.vn

 

1. Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” cho Bác sỹ chuyên khoa II Lê Văn Thành, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang (theo Quyết định số 2042/QĐ-CTN ngày 17/11/2020 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”).

2. Danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 10 cá nhân:

- Thạc sĩ, Bác sỹ Lê Đào Bích, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y- Dược, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;

- Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;

- Bác sỹ chuyên khoa II Đỗ Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;

- Bác sỹ chuyên khoa I Hà Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;

- Bác sỹ chuyên khoa II Tạ Văn Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;

- Thạc sĩ, Dược sỹ Ma Thanh Quế, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Tuyên Quang, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;

- Bác sỹ chuyên khoa II Hà Thanh Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;

- Bác sỹ chuyên khoa I Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;

- Bác sỹ chuyên khoa II Trần Thị Kim Thoa, Quyền Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;

- Thạc sĩ, Bác sỹ Phạm Trọng Thuật, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

(theo Quyết định số 2045/QĐ-CTN ngày 17/11/2020 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”).

Tỉnh Tuyên Quang đã trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” và danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho các cá nhân tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

Ban Thi đua - Khen thưởng

Tin cùng chuyên mục