,

Thi đua khen thưởng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020 - 2025)

Sáng ngày 18/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025). Đây là địa phương đầu tiên tổ chức Đại hội sau Đại hội điểm do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

 


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Dự Đại hội có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Đức Toàn, Uỷ viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đại biểu khách mời thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh thuộc Cụm Thi đua; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố thuộc tỉnh và 214 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020.

 


Quang cảnh Đại hội

 

Theo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020; nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Tuyên Quang, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã có nhiều đổi mới tích cực, phát triển rộng khắp trong các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, thành phần kinh tế, nhân dân và lực lượng vũ trang. Trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Toàn tỉnh có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng.

Nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 - 2025, các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác thi đua, khen của tỉnh tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp nhằm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững”.

 


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chúc mừng và biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong 5 năm qua.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, công tác thi đua, khen thưởng đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua ngày càng được nâng lên và phát triển ở tất cả các lĩnh vực, các địa bàn trong toàn tỉnh, tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Tuyên Quang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở”... …

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Tuyên Quang trong 5 năm qua đã thực sự là động lực, động viên, thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trong tỉnh, tạo sự đồng tâm, hiệp lực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, tạo đà cho tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt một số nội dung: 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Càng khó khăn càng phải thi đua”, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động : “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”;  “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” với mục tiêu cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Duy trì các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; chú trọng các lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. 

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến tích cực, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất; chú trọng công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề; tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến để động viên, khen thưởng kịp thời. Hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích.

Thứ năm, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện kiểm tra, giám sát và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho hai đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

 


 


 


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao tặng Huân chương Lao động, Cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân 
 và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội

Nguồn: https://moha.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục