,

Công chức - Viên chức

Khai mạc và tổ chức kỳ tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện

Thực hiện Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 20/4/2021, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện đã khai mạc và tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện.

Quy định mới về thi tuyển công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cụ thể về thi tuyển công chức.