,

Văn thư - Lưu trữ

Hội thảo Lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Chiều ngày 30/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) phối hợp tổ chức Hội thảo: Lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang chủ trì Hội thảo.