,

Văn thư - Lưu trữ

Hồ sơ của cán bộ đi B tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ

Năm 2017 Trung tâm Lưu trữ quốc gia III bàn giao 104 hồ sơ cán bộ đi B cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đi B, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Nội vụ các huyện, thành phố tìm kiếm, xác minh thông tin địa chỉ của cán bộ đi B và thực hiện trao trả 51 hồ sơ cho cán bộ đi B và thân nhân cán bộ đi B.

Hiện nay còn 40 hồ sơ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử. Cán bộ đi B hoặc thân nhân cán bộ đi B có nhu cầu tiếp nhận lại hồ sơ, liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại 0207.3824437) để được hướng dẫn.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B TỈNH TUYÊN QUANG

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Năm đi B

Quê quán

Trú quán

Cơ quan trước khi đi B

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

I. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B KHU VỰC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

1

Nguyễn Xuân An (Nguyễn Tiền Phong)

04/12/1950

1971

Khu Xuân Hòa, thị xã Tuyên Quang

Khu Xuân Hòa, thị xã Tuyên Quang

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam

 

2

Nguyễn Đình Chiến

10/6/1954

1972

Số 35 khu Xuân Hòa, thị xã Tuyên Quang

Số nhà 35, tổ 19 khu Xuân Hòa, thị xã Tuyên Quang

Trường lái xe hỏa tuyến

 

3

Ngô Minh Đạo

05/7/1956

1975

Khu Xuân Hòa, thị xã Tuyên Quang

Tổ 10, Ỷ la, thị xã Tuyên Quang

Xí nghiệp Chế biên lâm sản

 

4

Đặng Văn An

02/4/1955

1974

Số nhà 1 phố Minh Tân, thị xã Tuyên Quang

Số nhà 1, phố Minh Tân. thị xã Tuyên Quang

Trường Lái xe tỉnh Tuyên Quang

 

5

Lưu Văn Bách
(Hải Sơn)

26/7/1942

1969

Tổ 3, khu Minh Tân, thị xã Tuyên Quang

Tổ 3, khu Minh Tân. thị xã Tuyên Quang

Trường cấp II Trung Sơn. Yên Sơn, Tuyên Quang

 

6

Lưu Văn Nghi

15/12/1954

1974

Tổ 5, khu Minh Tân, thị xã Tuyên Quang

Tổ 5, khu Minh Tân, thị xã Tuyên Quang

Công ty Thuỷ bộ Tuyên Quang

 

7

Phạm Vãn Sơn

31/12/1942

1971

Khu Xã Tắc, thị xã Tuyên Quang

Khu Xã Tắc, thị xã Tuyên Quang

Đội xe 202 - Cục vận tải dường bộ - Hà Nội

 

8

Trương Đình Hưng

26/10/1956

1975

Xã Trưng Trắc, huyện Yên Sơn (nay là xã Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang)

Xóm An Hòa, xã An Tường, huyện Yên Sơn, tinh Tuyên Quang

Xí nghiệp Chế biển lâm sản Tuyên Quang

 

9

Phạm Ngọc Minh

25/3/1943

1974

Xã Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang

Bình Thành, An l ường, huyện Yên Sơn, (nay là thành phố Tuyên Quang)

Lâm trường Tuyên Bình, tỉnh Tuyên Quang

 

10

Nguyễn Xuân Nam

12/02/1948

1975

Xã Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang

Xã Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang

Công ty Ô tô lâm nghiệp Tuyên Quang

 

11

Nguyễn Thế Hằng

1930

1975

Xã Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang

 

 

 

12

Hà Thị Thu Hồng

10/12/1944

1974

Thị xã Tuyên Quang

Trường Trung cấp Nông - Lâm nghiệp tỉnh TQ

Trường Trung cấp Nông - Lâm nghiệp tỉnh TQ

 

13

Phạm Thị Bảo

27/01/1948

1968

Xã An Tường, huyện Yên Sơn (nay là thành phổ Tuyên Quang)

Thôn Tân An, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Viện sốt rét ký trùng Hà Tày

 

II. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B KHU VỰC HUYỆN YÊN SƠN

1

Nông Quang Pao (Bao)

27/02/1951

1971
1972

HTX Đồng Khẩn, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn

HTX Đồng Khẩn, xã Kiển Thiết, huyện Yên Sơn

Trường Phân Đại học Y khoa miền núi - Khu tự trị Việt Bắc

 

2

Hoàng Duy Cường

02/02/1954

1975

HTX Tân Long, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn

Xã Kim Phú, huyện Yên Sơn

Xí nghiệp Chế biến Lâm sản tỉnh Tuyên Quang

 

3

Phạm Văn Chàng

1948

1973

Thôn Thống Nhất, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thống Nhất, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn. tỉnh Tuyên Quang

Quốc doanh chiếu bóng tỉnh Tuyên Quang

 

4

Ma Văn Đoản
(Quang Đoán)

7/1945

1973

Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn. tỉnh Tuyên Quang

Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

 

 

5

Phạm Thị Huệ

03/5/1949

1975

Xóm Nghĩa Trung, xã Tháng Quân, huyện Yên Sơn. tinh Tuyên Quang

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

Trung tâm Bưu điện tinh Tuyên Quang

 

6

Trần Quang Khánh

03/9/1947

1970

Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

 

 

7

Nguyễn Văn Thống

28/8/1950

1974

Xóm Mỹ Bình, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn

Xóm Mỹ Bình, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn

Nhà máy Y cụ I TP Hà Nội

 

8

Nguyễn Văn Long

09/4/1954
(13/4/1955)

1975

Xã Bình Ca, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Xóm Chanh, xã Bình Ca. huyện Yên Sơn

Xí nghiệp 154 Giao thông Tuyên Quang

 

9

Nguyễn Thị Nhường

15/8/1940

1975

Xã Thái Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Xã Thái Long, huyện Yên Sơn, tinh Tuyên Quang

Uỷ ban Sông Hồng - Bộ Thủy Lợi

 

10

Minh Xuân Săng

1955

1974

Xã Thái Long, huyện Yên Sơn. tỉnh Tuyên Quang

HTX Tân Thành, xã Thái Long, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Trường lái xe tỉnh Tuyên Quang

 

11

Nguyễn Đình Phiến

16/8/1933

1975

Tân Thành, xã Thái Long, huyện Yên Sơn. tỉnh TQ

Tân Thành, xã Thái Long, huyện Yên Sơn. tỉnh TQ

Nhà máy in Hải Phòng

 

12

Triệu Thị Phin
(Triệu Thị Kim Ngân)

08/9/1950

1968

Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Xóm Nhùng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

Trường TC kỹ thuật côn trùng - Viện sốt rét Hà Nội

 

13

Trần Mạnh Quang (Trần Xuân Quang)

15/11/1950

1975

Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

HTX Đảng-Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn. tỉnh Tuyên Quang

Ban Kiến thiết điện 10KV tỉnh Tuyên Quang

 

14

Trần Thị Bích Thuận

13/12/1948

1968

Thôn Độc Lập. xã Đội Bình, huyện Yên Sơn

Thôn Độc Lập, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn

Viện Sốt rét ký sinh trùng

 

III. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B KHU VỰC HUYỆN HÀM YÊN

1

Vương Thị Chinh
(Tiểu Triệu)

15/9/1951

1970

Thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên

Thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên

Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi

 

2

Lê Thị Kim Liên

26/9/1953

1974

Xã Nhân Mục, huyện 1 làm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Xã Nhân Mục, huyện 1 làm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Diễn viên Đoàn ca múa Tuyên Quang

 

3

Lý Thị Kim Long

28/6/1956

1974

Xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Diễn viên Đoàn ca múa Tuyên Quang

 

4

Triệu Thị Sen

22/9/1950

1970

Thôn Đồng Lũng, xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên

Xã Nhàn Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Trường Phân hiệu Đại học Y khoa miền núi tinh Bắc Thái

 

5

Trần Tiến Hóa

25/10/1953

1974

Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Công ty Thủy bộ Tuyên Quang

 

6

Vũ Văn Khôi

15/8/1940

1970

Chợ Thụt, xã Phù Lưu, huyệnn Hàm Yên

Chợ Thụt, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên

Đội Chiếu bóng 263 huyện Chiêm Hóa

 

7

Nông Vãn Noọng

15/11/1933

1972

Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Trường phòng Bưu điện huyện Hàm yên

 

IV. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B KHU VỰC HUYỆN LÂM BÌNH

1

Ma Công Hiệp

10/12/1955

1974

Xã Khuôn Hà. huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Xã Năng Khả, huyện Na Hang, tĩnh Tuyên Quang

Trường Lái xe tỉnh Tuyên Quang

 

2

Hoàng Đức Long

05/6/1950

1975

Xóm Nà Kem, xã Khuôn Hà, huyện Na Hang

Xóm Nà Kem, xã Khuôn Hà, huyện Na Hang

Ban Lâm nghiệp Quảng Trị

 

3

Chẩu Văn Phương

07/9/1955

1974

Xã Khuôn Hà, huyện Na Hang

Xã Khuôn Hà, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Lái xe tinh Tuyên Quang

 

4

Nông Văn Tình

10/5/1955

1974

Xóm Nà Muông, xã Khuôn Hà, huyện Na Hang

Xóm Nà Muông, xã Khuôn Hà. huyện Na Hang

Ty Giao thông Tuyên Quang

 

5

Hoàng Văn Toàn

13/4/1955

1974

Xóm Nà Thảng, xã Khuôn Hà, huyện Na Hang

Xóm Nà Thảng, xã Khuôn Hà, huyện Na Hang

Trường Lái xe tỉnh Tuyên Quang

 

6

Hoàng Vận
(Hoàng Văn Vận)

02/3/1953

1974

Khau Đao, xã Thượng Lảm. huyện Na Hang

Khau Đao, xã Thượng Lâm. huyện Na Hang

Đoàn Văn công ca múa nhạc tinh Tuyên Quang

 

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục