,

Tôn giáo

Bộ Nội vụ: Có hiện tượng lợi dụng hầu đồng để trục lợi, kiếm tiền

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua việc tổ chức các hoạt động hầu đồng, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã xảy ra những hiện tượng phản cảm, sai lệch bản chất của di sản và có hiện tượng trục lợi.

Trên thực tế đã xuất hiện nhiều hình thức tín ngưỡng, tâm linh mang màu sắc mới nhưng chưa có văn bản hướng dẫn quản lý. Vì thế, cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể công tác quản lý đối với hoạt động tín ngưỡng để các địa phương thực hiện.

Điện thờ tư gia không được công nhận là cơ sở tín ngưỡng

Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng trống pháp lý gây không ít khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng. Sau khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Công văn số 1400/2019 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã tham mưu Bộ Nội vụ hướng dẫn địa phương công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng đối với từng trường hợp cụ thể còn vướng trong thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những vấn đề phát sinh chưa được quy định như: xây dựng mới cơ sở tín ngưỡng, xác định chủ thể quyền sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng,…

Vì vậy, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tham mưu và triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tại địa phương.

Chính quyền địa phương cần hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng cơ sở tín ngưỡng theo quy định của pháp luật đồng thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng điện thờ tư gia với mục đích hoạt động như cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng.

"Cô đồng bổ cau" Trương Thị Hương vừa bị Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và buộc gỡ thông tin xấu độc đăng trên mạng xã hội. (Ảnh: Xuân Mai).

Trong công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Bộ Nội vụ phản ánh thời gian qua việc tổ chức các hoạt động hầu đồng và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vẫn để xảy ra những hiện tượng phản cảm, sai lệch với bản chất của di sản như: Tổ chức hầu đồng không đúng không gian tâm linh sử dụng nhiều vàng mã và đồ lễ đắt tiền để chia, phát lộc trong lễ hầu đồng; có hiện tượng lợi dụng hầu đồng, lợi dụng niềm tin của nhân dân để trục lợi, kiếm tiền và làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng,…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều văn bản hướng dẫn địa phương cũng như chấn chỉnh sự lệch chuẩn trong hoạt động này. Việc quản lý các nguồn thu, công đức tại cơ sở tín ngưỡng đã được quy định cụ thể tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

"Về các hiện tượng tôn giáo mới hay các hoạt động phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, thời gian qua Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu ban hành nhiều văn bản hướng dẫn địa phương. Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hướng dẫn những vụ việc liên quan phát sinh liên quan", Bộ Nội vụ nêu trong công văn gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai để trả lời cử tri.

Nguồn: https://dantri.com.vn/

Tin cùng chuyên mục