,

Công chức - Viên chức

Khai mạc Kỳ xét tuyển công chức năm 2024

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024;

Ngày 12/4/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 đã tổ chức kỳ xét tuyển công chức đối với 02 thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Kết quả:

- Số thí sinh tham gia xét tuyển: 01 thí sinh;

- Số thí sinh không tham gia xét tuyển: 01 thí sinh;

- Số thí sinh trúng tuyển: Không.

Một số hình ảnh kỳ xét tuyển công chức năm 2024

Phòng CCVC - Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục