,

Chuyên đề

Hướng tới mỗi người dân của Tuyên Quang sẽ trở thành công dân số

Ngày 11/8, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và kết quả thực hiện Đề án 06 của 07 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì phiên họp.

Nỗ lực thực hiện chuyển đổi số cấp xã

Chuyển đổi số cấp xã là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công ...