,

Tôn giáo

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương

Tỉnh Tuyên Quang hiện nay có trên 400 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, Nhân dân và du khách ngoài tỉnh đến tham quan, du lịch.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật; chính sách đại đoàn kết dân tộc, trong những năm qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Trọng tâm là chủ động tuyên truyền đến chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và Nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động đồng bào có đạo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tham gia đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát động. Hoạt động tôn giáo theo đúng đường hướng của các tổ chức tôn giáo, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong sinh hoạt văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong đời sống xã hội, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động an sinh xã hội, qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, thôn bản văn hóa.

Trong năm 2022, các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND huyện, thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, như: tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều thành tích trong công tác Phật sự xã hội giai đoạn 2017-2022; tăng cường gặp gỡ thăm hỏi, gặp gỡ, chúc chức sắc, chức việc nhân dịp tết cổ truyền dân tộc và các ngày lễ trọng của các tôn giáo và đề nghị các chức sắc, chức việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động quần chúng tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định tại địa phương; ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho trên 300 lượt chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; tập huấn kiến thức và pháp luật cho 145 cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, cấp xã…Tiếp nhận, giải quyết trước hạn và đúng hạn 19 thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo theo quy định của pháp luật về đất đai; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa 10 chức việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo năm 2022 do Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc…

Việc quan tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề nghị chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo, giải quyết thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo thuận lợi theo quy định đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương./.

Hà Thanh / https://tuyenquang.dcs.vn/

Tin cùng chuyên mục