,

Thời sự - Chính trị

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật định, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng được lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, là ngày hội lớn của toàn dân.
 

Khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang). Ảnh: Minh Hoàng

Tính đến 19 giờ ngày 23-5, toàn tỉnh có 589.958/591.132 cử tri đi bầu cử, đạt 99,8%. Trong đó: 589.958/591.132 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội, đạt 99,8%; 589.958/591.132 cử tri bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đạt 99,8%; 588.548/589.721 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, đạt 99,8%; 581.318/582.448 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, đạt 99,8%. Có 106/138 xã và 1.263/1.342 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu (huyện Lâm Bình và huyện Sơn Dương, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; thành phố Tuyên Quang đạt tỷ lệ 99,99%, Hàm Yên đạt 99,82%, Chiêm Hóa đạt 99,8%, Yên Sơn đạt 99,24%, Na Hang đạt 98,97%).

Các cử tri đang phải cách ly vì Covid - 19, cử tri ở các bệnh viện, cử tri tại các trại tạm giam đều được thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi bầu cử. 

Ngay sau khi thực hiện nghĩa vụ cử tri, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Tuyên Quang là một trong những tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất trong cả nước. Không khí ngày bầu cử tưng bừng, khí thế, thật sự là ngày hội của toàn dân. Nhân dân phấn khởi, vui mừng, đồng thuận, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các khu vực bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm các quy định về bầu cử theo luật đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, dân chủ, đúng luật định, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng được lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. 

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục