,

Thời sự - Chính trị

Cập nhật kết quả bỏ phiếu tại các địa phương trong tỉnh

Tính đến 17h00, toàn tỉnh có 585.080/591.360 cử tri đã đi bầu cử, đạt tỷ lệ 98,94%.

17h30: Tính đến 17h00, cử tri toàn tỉnh đi bầu cử là 585.080/591.360 cử tri, đạt 98,94%. Trong đó, cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội là 585.080/591.360, đạt 98,94%; cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 585.080/591.360, đạt 98,94%; cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 583.533/589.860, đạt 98,93%; cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 576.490/582.582, đạt 98,95%. Đã có 53/138 xã, 940/1.342 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu. Trong đó huyện Lâm Bình tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, thành phố Tuyên Quang đạt 99,56%; huyện Chiêm Hóa đạt 99,12%.

Đường phố trên địa bàn Hàm Yên trang hoàng cờ hoa rực rỡ trong ngày bầu cử. Ảnh: Huy Hoàng

15h20: Tính đến 15h00, cử tri toàn tỉnh đi bầu cử là 569.932/591.360 cử tri, đạt 96,38%. Trong đó cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội là 569.932/591.360 cử tri, đạt 96,38%; cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 569.932/591.360 cử tri, đạt 96,38%; cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 568.509/589.860, đạt 96,38%; cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 561.652/582.582, đạt 96,41%. Đã có 19/138 xã và 584/1.342 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu. Trong đó huyện Lâm Bình tỷ lệ cử tri đi bầu đạt: 100%.

Các thành viên của Ủy ban Bầu cử thành phố Tuyên Quang và Tổ giúp việc thực hiện cập nhật
và báo cáo tình hình bỏ phiếu của cử tri trên địa bàn. Ảnh: Thu Hương

13h00: Tính đến 13h00, cử tri toàn tỉnh đi bầu cử là 552.577/591.361 cử tri, đạt 93,44%. Trong đó: Cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội là 552.577/591.361 cử tri, đạt 93,44%; cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 552.577/591.361 cử tri, đạt 93,44%; cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 551.619/589.884, đạt 93,51%; cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 544.853/582.582, đạt 93,52%. Đã có 16/138 xã và 466/1.342 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu. Trong đó huyện Lâm Bình tỷ lệ cử tri đi bầu đạt: 100%.

Các cử tri trẻ là đoàn viên thanh niên tại đơn vị bầu cử số 1, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang
đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. 
Ảnh: Thành Công

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục