,

Thi đua khen thưởng

Tuyên Quang: Động viên người dân tự lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo

Ngày 1/12, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban là Trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Vũ Quang Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ; Bàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên; lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang

Tại các buổi làm việc, đoàn ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng của người dân trong triển khai phong trào, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo. Các địa phương, các cơ quan đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh cũng chủ động phát động và triển khai các phong trào, các cuộc vận động thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đặc thù của mình. Điển hình là việc triển khai Đề án 02 giúp cho chính quyền sát với người dân, cán bộ, đảng viên, công chức thấu hiểu và nắm rõ nguyện vọng, hoàn cảnh của người dân, từ đó có giải pháp giám sát việc triển khai các chương trình dự án trên thực tế cũng như giúp nâng cao nhận thức, động viên người dân tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại, tự lực vượt khó, có động lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tương trợ hộ khác thoát nghèo. Cùng với đó là các mô hình hỗ trợ nuôi bò, vay bò trả bê; mô hình giúp hộ nghèo có thành viên là người có công làm nhà mới, sửa nhà ở tạm, dột nát; mô hình ứng dụng trên nền tảng số để kết nối cung cầu lao động trên mạng xã hội…

Đoàn Giám sát chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang

Đồng thời, Đoàn đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác hướng dẫn khen thưởng, kịp thời phát hiện, vinh danh, biểu dương các gương điển hình, giúp nhân rộng, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

Đoàn cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu tổ chức, theo dõi các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới.

Đoàn làm việc với huyện Lâm Bình

Trong chương trình công tác, Đoàn đã làm việc với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lâm Bình, khảo sát thực tế một số mô hình khai thác du lịch lòng hồ thủy điện, nuôi thủy sản tại huyện. Đoàn đã đến làm việc tại nhà văn hóa thôn Tân lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; thăm và khảo sát thực tế hộ gia đình anh Đinh Văn Tiến tại thôn, hộ gia đình tiêu biểu trong tự lực vươn lên thoát nghèo.

Đoàn đến thăm mô hình nuôi cá lồng của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tùng

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua được các cấp, các ngành quan tâm, tạo được sự ủng hộ của toàn xã hội trong việc huy động nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo.

Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã đề ra các chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện giảm nghèo được triển khai bằng nhiều hình thức. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của người dân trong thực hiện Chương trình giảm nghèo; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đoàn làm việc tại nhà văn hóa thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

Các chính sách giảm nghèo được các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Người nghèo, người cận nghèo đều được thụ hưởng đúng chính sách; cơ hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội ngày càng thuận lợi. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao: Tổ chức các hoạt động trong “Tháng cao điểm vì người nghèo”; giới thiệu địa chỉ để các tập thể và cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo… Các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai nhiều phong trào thi đua như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế địa phương”... đã triển khai kịp thời việc hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đoàn thăm và khảo sát thực tế hộ gia đình anh Đinh Văn Tiến tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, đặc biệt là các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã được nâng lên, qua đó việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo được đảm bảo thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương.

Dự kiến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm từ 23,45% (tương đương 50.033 hộ) đầu năm 2022 xuống còn 19,97% (tương đương 42.947 hộ). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số so với hộ dân tộc thiểu số giảm từ 37,32 % (tương đương 40.703 hộ) đầu năm 2022 xuống còn 31,92% (tương đương 35.103 hộ), trong năm giảm 3,48%.

Nguồn: http://thiduakhenthuongvn.org.vn/node/10082

Tin cùng chuyên mục