,

Thi đua khen thưởng

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng những tháng cuối năm 2022

Trong 2 ngày 27 và 28-7, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, phụ trách Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm, các tỉnh trong Cụm thi đua đã quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, khen thưởng phòng chống dịch bệnh Covid -19. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều tiến bộ. Hoạt động của Cụm thi đua tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng hiệu quả, thiết thực và nền nếp; công tác khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.     

Hội nghị đã nghe 3 điển hình tiên tiến báo cáo về mô hình HTX sản xuất dược liệu, tinh dầu từ quả quýt của tỉnh Bắc Kạn; mô hình phát triển trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp thủy sản của tỉnh Bắc Giang; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập tại xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương nêu rõ thêm về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Tuyên Quang. Hằng năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đều tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đồng chí mong muốn các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục phối hợp, nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế để các tỉnh học tập lẫn nhau.

6 tháng cuối năm 2022, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tổ chức có hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 19 ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai việc liên kết vùng và các tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa; liên kết phát triển du lịch, dịch vụ; tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; phối hợp lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (Bắc Kạn) và Na Hang (Tuyên Quang) là di sản thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị Cụm thi đua cần đổi mới phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của từng địa phương nhằm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở.

Trước đó, các đại biểu đã đi thăm mô hình của tỉnh Bắc Kạn sản xuất sản phẩm về nghệ và mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng.

Tin, ảnh: CTV Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục