,

Ngành nội vụ

Ngành Nội vụ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Sáng 6-7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Nội vụ; lãnh đạo Phòng Nội vụ/Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, thành phố.

Điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

6 tháng đầu năm 2022, Bộ và ngành Nội vụ đã tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện đầy đủ, toàn diện tất cả các mặt công tác thuộc lĩnh vực Nội vụ với trách nhiệm cao, nỗ lực lớn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngành đã rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hàng loạt cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực thi chính sách, pháp luật để cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng theo Nghị quyết XIII của Đảng. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số…

6 tháng cuối năm 2022, ngành Nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực ngành; nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; trình Chính phủ xem xét, ban hành 16 Nghị định; ban hành theo thẩm quyền 15 Thông tư thuộc lĩnh vực nội vụ; trình cấp có thẩm quyền 31 Đề án… 

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương đã thảo luận, kiến nghị những giải pháp khắc phục việc tiến độ chậm trong xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án, kế hoạch; việc thiếu giáo viên ở một số địa phương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện đầy đủ, toàn diện tất cả các mặt công tác với trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Ngành tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục