,

Cải cách hành chính

Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Sáng 19-7, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phiên họp được kết nối trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố cả nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phiên họp có nhiệm vụ thảo luận các hạn chế tồn tại trong 6 tháng đầu năm, đưa ra các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Trong đó các ngành, địa phương cần đề xuất các giải pháp giảm thiểu TTHC để giảm phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp; tạo đột phá trong lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách công vụ, giải quyết những vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các bộ, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
 

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, đến nay đã có 31,16% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 66,48% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa.

62/63 địa phương và 10/21 bộ, ngành đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Tuy nhiên, cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ; một số bộ chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật theo quy định. TTHC trên một số lĩnh vực còn nhiều rào cản, quy định chồng chéo, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, y tế, giáo dục, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu… Việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC và chỉnh sửa hệ thống thông tin giải quyết TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn chậm. Việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết TTHC còn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, có nơi, có lúc gây phiền hà cho người dân. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn xảy ra ở các cấp hành chính, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng...

 

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận tập trung vào các nội dung: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị; giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; kinh nghiệm và giải pháp sắp xếp cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập; kinh nghiệm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính gắn với thực hiện chuyển đổi số…

Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử

Tin cùng chuyên mục