,

Cải cách hành chính

Những dấu ấn trong cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đầu tư, kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2023, UBND tỉnh rất quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tại buổi làm việc với một số sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ngày 30/8/2023, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Mục đích của giải quyết thủ tục hành chính là để phục vụ tốt Nhân dân, phải lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo để đánh giá cán bộ làm công tác phục vụ. Cán bộ các bộ phận cần phải thay đổi từ tư duy “phân phát”, “cho” sang tư duy “phục vụ” với trách nhiệm; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.

Để khắc phục những hạn chế, ngày 17/11/2023 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5750/UBND-THCBKS về chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực tiếp phụ trách, kịp thời chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ này, là cơ sở để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức.

Có thể thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đặt lên hàng đầu cùng tinh thần đổi mới liên tục và xuyên suốt là yếu tố quan trọng giúp tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính. 

Đến nay, đã có 100% cơ quan, đơn vị thực hiện nhận hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp bộ; 100% thủ tục về đăng ký doanh nghiệp được nộp qua mạng điện tử. Triển khai thực hiện niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính bằng hình thức mã QRCode của 17/20 cơ quan, đơn vị; triển khai thu phí, lệ phí tập trung bằng các hình thức thanh toán trực tiếp, trực tuyến, thanh toán bằng mã QR Pay miễn phí dịch vụ cho tổ chức, công dân có nhu cầu; tuyên truyền, giới thiệu người dân, doanh nghiệp tương tác trên ứng dụng Zalo OA chính quyền số tỉnh Tuyên Quang.

Việc triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đảm bảo tiến độ, đúng quy định. Theo đó, đã thực hiện kích hoạt 197.107 tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2, hiện xếp thứ 6 trên toàn quốc; hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD cho công dân đủ điều liện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, Tuyên Quang là một trong 32/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu này. 

Trong năm 2024, để quyết tâm phấn đấu nâng thứ hạng chuyển đổi số trên bảng xếp hạng của cả nước, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung quyết liệt thực hiện một số công việc, như: Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, người dân, doanh nghiệp; ưu tiên đầu tư hạ tầng, nền tảng số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Ngoài ra, đưa vào sử dụng chính thức Phần mềm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang tại các cơ quan nhà nước tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã; hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC); tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng: Cổng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang; hoàn thành Nâng cấp hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tuyên Quang; Kho cơ sở dự liệu của sở ngành… Đặc biệt là tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục