,

Thời sự - Chính trị

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2021-2026

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh. Ảnh: BTQ

Cụ thể, tại Quyết định 1126/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1125/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XIX tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong 02 ngày 29-30/6/2021 đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX; thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa XIX; bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh; Thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang, Hoàng Việt Phương, Nguyễn Mạnh Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục