,

Thời sự - Chính trị

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp

Sáng 17 - 7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 và bế mạc.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Các ý kiến thảo luận làm rõ những kết quả tích cực, nguyên nhân đã đạt được gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành gắn với thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo thu nội địa; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; công tác lập, quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường; công tác an sinh, phúc lợi xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao...

Đại biểu cũng phân tích rõ nguyên nhân, hạn chế, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra như: việc thực hiện các chương trình, đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; công tác phòng chống dịch bênh Covid 19; việc triển khai thực hiện nội dung đột phá “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa; việc nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, việc triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sớm giải quyết những vấn đề còn hạn chế, bất cập, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí đã làm rõ thêm các nội dung các đại biểu nêu tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, phát huy tiềm năng, lợi thế, kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid – 19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và thông qua 6 nghị quyết. Đây là những nghị quyết có tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng. HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, kịp thời đưa nghị quyết vào cuộc sống. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2021, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2020 – 2025).

Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử

 

Tin cùng chuyên mục