,

Thời sự - Chính trị

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020

Thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Thực hiện kế hoạch tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Sở Nội vụ năm 2020, ngày 28/9/2020, tại Trung tâm lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

 

Tham dự tập huấn có báo cáo viên Trung úy Đinh Văn Thủy cùng một số cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công anh tỉnh Tuyên Quang và Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Sở Nội vụ và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, tại Hội nghị đã được nghe phổ biến các văn bản của nhà nước, Bộ Công an về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và những kiến thức cơ bản về phòng, chống cháy nổ; quy trình xử lý một vụ cháy khi có cháy nổ tại công sở, nhà riêng và cách sử dụng các trang thiết bị PCCC…và tiến hành thực hành chữa cháy.


Qua buổi tập huấn về công tác PCCC&CNCH, giúp cho công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ được bổ sung thêm những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; sau tập huấn công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác PCCC&CNCH phục vụ hiệu quả công tác an toàn PCCC tại cơ quan Sở Nội vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, xem đây vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động cũng là thể hiện trách nhiệm của Sở Nội vụ đối với xã hội và cộng đồng. Từng công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở Nội vụ luôn chủ động, sẵn sàng trong công tác PCCC&CNCH trong đó lấy công tác phòng ngừa là chính, làm nền tảng an toàn cho hoạt động của cơ quan, đơn vị.


Một số hình ảnh tại buổi thực hành PCCC: 

 Tin, ảnh: Quốc Huân

Tin cùng chuyên mục